Tag Archives: Jezikovna šola

Prevajanje

Jezikovna šola

Jezikovna šola je šola, kjer lahko posameznik izboljša znanje svojega jezika ali pa se nauči jezika drugih držav. Jezikovnih šol, ki nudijo učenje jezikov, je v Sloveniji kar nekaj: , Didacta, Panteon College, Mint International House in številne druge.

Zgodovina jezikovne šole  sega v leto 1877, ko je Max  zaradi bolezni prepustil poučevanje francoščine mlademu francoskemu asistentu. Ker ta ni znal angleščine, mu je  naročil, naj pomen posamezne besede pojasni s kretnjami. Po vrnitvi v učilnico je  opazil, da je asistent tradicionalno metodo poučevanja nadomestil z metodo vprašanje – odgovor. Razvil je novo, danes imenovano  metodo, ki se je kasneje razvila glede na potrebe posameznih učencev. Centri Jezikovne šole  so po vsem svetu. V Sloveniji jih najdemo v večjih mestnih središčih: v Mariboru, Ljubljani, Kranju, Novem mestu in Celju. Vas zanima katera je zanesljiva in kvalitetna jezikovna šola?

read more »