Prevajanje besedil

Prevajanje besedil se je pojavilo že v času starih Rimljanov. Na začetku so se prevajala verska besedila, nato so se začela prevajati znanstvena in uradniška besedila. V času Martina Luthra je veljalo dejstvo, da mora vsak narod častiti Boga v svojem jeziku, zato se je v tistem času sprožil pravi val prevajanja besedil. Takrat se je prevajanje besedil pojavilo tudi v Sloveniji. V 18. stoletju je bilo kar nekaj znanstvenikov, ki so zagovarjali prevajanje besedil. Ti, so dali tudi nepogrešljivo podporo temu dejanju. Literarno prevajanje besedil bi naj bilo v celoti vredno, tako so trdili, da se teoretično razmisli o procesu in delu. Potrebujete zanesljivo prevajalsko agencijo za prevajanje besedil?

Že v tistih časih so ločili med dobesednim prevajanjem besedil in med prevajanjem besedil, kjer so v prevladi čustva, misli, vtisi.

Nemci so v 19. stoletju trdili, da se je edini pristen proces za prevajanje besedil pojavil v nemških teorijah. Medtem ko,  naši Slovenci trdijo, da takrat Nemci še pri prevajanju besedil niso upoštevali izrazoslovja v vseh pogledih, ker izrazi niso bili podprti s koncepti.  Ko bo bilo upoštevano tudi to dejstvo pri prevajanju besedil, šele na to bo prevod uspešen, so trdili.

Če povzamemo, je prevajanje besedil  proces, kjer se prenaša pomen iz izvirnega jezika v končni, željen jezik. Ob tem prevajanju besedil, pa moremo vedeti in se zavedati, da gre za prenos tako jezikovnih kot tudi kulturnih značilnosti izvirnega jezika. Še enkrat je pomembno poudariti, da se pri celotnem procesu, od samega začetka, pa vse do konca,  prevajanja besedil ne meša in izniči pomen besed. Kajti te besede, so v vsaki kulturi drugače obarvane.

Ko se prevajalec loti prevajanja besedil, je temeljnega pomena, da se  zaveda razlik med primarnim jezikom, iz katerega se prevaja besedilo  in končnim jezikom, v katerega se besedilo prevaja. Edino na takšen način postane prevajanje besedil razumljivo, kakovostno  in ustrezno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *