Upravljanje stavb za prijetno bivanje v vašem domu

upravnikVsaka stavba mora biti ustrezno vzdrževana, saj le tako lahko služi svojemu namenu. Za vzdrževanje enostanovanjskih stavb običajno poskrbi lastnik. Redno plačuje položnice in ostale račune, hkrati pa mora poskrbeti tudi za morebitna večja vzdrževalna dela, kot so na primer obnovitev fasade, strehe ali okolice stavbe. V primerih večstanovanjskih stavb pa je situacija nekoliko drugačna. V tem primeru imamo več etažnih lastnikov, pri čemer je upravljanje stavb prepuščeno upravniku.

Upravljanje stavb določajo različni zakoni, v katerih so med drugim opredeljene tudi obveznosti upravnika. Upravnika določijo etažni lastniki s katerim sklenejo pogodbo o upravljanju. V pogodbi so opredeljene njegove obveznosti in tudi obveznosti etažnih lastnikov, predvsem v smislu plačila stroškov upravljanja. Le ti so lahko zelo različni, zato je izbira najbolj primernega upravnika bistvenega pomena.

Upravljanje stavb med drugim zajema tudi upravljanje z rezervnim skladom. Rezervni sklad je na posebnem transakcijskem računu, s katerim morajo biti seznanjeni vsi etažni lastniki. Rezervni sklad je namenjen izključno sanacijskim oziroma vzdrževalnim delom. Pri transparentnosti upravljanja z rezervnim skladom se v praksi velikokrat zalomi. Predvsem se pojavi težava pri izbiri ustreznih ponudnikov za izvedbo vzdrževalnih del. Običajno upravnik izbere več ponudb, med katerimi se izbere najbolj ugodno. Ker gre običajno za velike stroške, je zelo pomembno da se izbere pravo ponudbo, s katero so zadovoljni etažni lastniki ko tudi upravnik.

Gospodarno upravljanje stavb je zagotovo glavni cilj številnih ponudnikov tovrstne storitve. Le te lahko poiščete na spletu, kjer dobite vse potrebne informacije o upravljanju stavb. Izbira najbolj primernega ponudnika lahko bistveno vpliva na vaše mesečne stroške, zato je zelo pomembno, komu boste prepustili upravljanje vaše nepremičnine. Poleg vzajemnega sodelovanja med obema stranema, je pri odločitvi bistveno tudi medsebojno zaupanje. Dober upravnik bo vsekakor poskrbel, da večstanovanjska stavba postane vaš dom, ki vam bo omogočal varno bivanje v prijetnem okolju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *